Przejdź do nagłówka Przejdź do zawartości Przejdź do stopki

WYCOFANIE ZGODY

Aby wycofać się ze zgody, wpisz poniżej poprawne dane, które już istnieją w systemie. W przypadku gdy dane zostaną znalezione, twoja zgoda zostanie wycofana.

Uwaga! Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkować będzie automatycznym odwołaniem w Systemie
Rezerwacji Wizyty w Urzędzie wszystkich zarezerwowanych wizyt.

Loading...

Zgodnie z zapisami art. 7 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) wycofuję zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.